ПРОДУКТИ     ОБШИВКИ

БИЛЕН КАПАК - ТРИЪГЪЛЕН

БИЛЕН КАПАК - ОБЪЛ

БИЛО ПРИ ЕДНОСКАТЕН ПОКРИВ

ОБШИВКА ПРИ ФРОНТОН - ГОРНА

ОБШИВКА ПРИ ФРОНТОН - ДОЛНА

СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ

НАДУЛУЧНА ПОЛА

ОБШИВКА ПРИ КАЛКАН - НАЧАЛНА

ОБШИВКА ПРИ УЛАМА - ДОЛНА

ОБШИВКА ПРИ УЛАМА - ГОРНА

ОБШИВКА ПРИ КАЛКАН ПО НАКЛОН - ДОЛНА

ОБШИВКА ПРИ КАЛКАН ПО НАКЛОН - ГОРНА

ОБШИВКА ЗА СМЯНА НА НАКЛОН - ВЪНШНА

ОБШИВКА ЗА СМЯНА НА НАКЛОН - ВЪТРЕШНА

ОБШИВКА ЗА ОБЛИЧАНЕ НА ЧЕЛНА ДЪСКА